Investor: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
Doba plnění: 09/2003 - 06/2004
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: 20,1 mil. Kč

Charakteristika stavby

Rekonstrukce mostu, která spočívala v betonáži nové desky nosné konstrukce a říms na stávající nosné trámy, sanaci celé nosné konstrukce včetně dutin NK a spodní stavby. Součástí prací byla i realizace nových inženýrských sítí vedených přes most.