Investor: Město Žatec, Náměstí Svobody 1, 438 24, Žatec
Doba plnění: 06/18 - 08/18
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 2.350.485,79 Kč s DPH

Charakteristika stavby

Jedná se o opravu zpevněných ploch v obci Velichov u Žatce, předmětem opravy jsou zpevněné plochy vozovky s povrchem z AB (původně beton), dále pak provedení nových obrub, chodníků a vjezdů z betonové dlažby.