Investor: Statutární město Ústí nad Labem
Doba plnění: 1.6.2018 - 13.9.2018
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 5.648.954,03 Kč s DPH

Charakteristika stavby

Jedná se o rekonstrukci komunikace části ulice Velká Hradební a části ulice Pařížská. Stavba se nachází v centru města Ústí nad Labem. Rekonstrukce spočívá v odstranění vrstev komunikace a komunikace pro pěší až na zemní pláň. Povrch komunikace bude z asfaltobetonu a povrch chodníku z betonové zámkové dlažby.