Investor: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Doba plnění: 04-09/20
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 5,5 mil.

Charakteristika stavby

Most převádí silnici III/22318 přes Prunéřovský potok u obce Volyně (okr. Chomutov). Stávající nosná konstrukce mostu bude odstraněna vč. mostního svršku spolu s vybavením (římsy, zábradlí) a části opěr pro nové úložné prahy. Na novém mostě budou provedeny nové úložné prahy, rozpěráková nosná konstrukce tvořena ze 13 ks ŽB monolitických tyčových mostních nosníků dodatečně prefabrikovaných na místě stavby, izolace, asfaltová vozovka a ocelová zábradelní svodidla.