INSKY spol. s r.o.

Reference

Rekonstrukce mostu ev.č. 13-106 Kunratice u Cvikova

Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba plnění 03/2008 - 11/2008
Zhotovitel INSKY spol. s r.o.
Objem cca 24,88 mil Kč

Charakteristika stavby

Při rekonstrukci byl kompletně odstraněn mostní svršek až na horní plochu nosníků, po provedení vyrovnávací vyztužené monolitické betonové desky celoplošná hydroizolace s pečetící vrstvou a ochranou z LA 40mm, osazeny lícové prefabrikáty říms a betonové monolitické římsy. Na římsách osazena PHC s neprůhlednou výplní, na vnitřní straně říms ocelové svodidlové zábradlí. Živičný povrch AKMS 150 mm, dilatační závěry typ RW SF 100 nad oběma opěrami. Konstrukce mostu byla zvednuta v krajních polích a proběhla výměna ložisek na opěrách, kontrola a reinjektáž kabelových kanálků a obnovení monolitických příčníků.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.