INSKY spol. s r.o.

Reference

Rekonstrukce mostu ev.č. 240-055 ve Valkeřicích

Investor Krajský úřad Ústeckého kraje
Doba plnění 03/2009 - 12/2009
Zhotovitel INSKY spol. s r.o.
Objem cca 27,83 mil Kč

Charakteristika stavby

Stavba zahrnovala výstavbu nového mostu se železobetonovou monolitickou deskou (NK) uloženou na betonových opěrách s ŽB prahem obložených lícním kamenem o délce 41m. Součástí stavby byla dále směrová a výšková rekonstrukce stávající komunikace II/240 včetně odvodnění a nového živičného povrchu a dále přeložky inženýrských sítí a provedení sadových úprav. Samostatným SO byla i realizace betonových opěrných zdí s kamenným obkladem a ŽB římsami v délce 123m.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.