INSKY spol. s r.o.

Reference

Rekonstrukce mostu ev.č. 250-011 na silnici II/250 u obce Výškov

Investor Krajský úřad Ústeckého kraje
Doba plnění 2010 - 2011
Zhotovitel INSKY spol. s r. o.
Objem cca 27 mil. Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího mostu převádějícího komunikaci II/250 přes železniční trať Žatec - České Zlatníky. Rekonstrukce zahrnovala demolici stávajícího mostu včetně mezilehlých pilířů a části opěr. Součástí stavby byla tedy nutná výstavba provizorní lávky. Nad železniční tratí byla smontována nová železobetonová klenbová konstrukce. Na předpolích bylo dosypáno zemní těleso komunikace. Mostní objekt je přesypaný. Dále stavba zahrnovala výstavbu nové komunikace včetně mostního vybavení (svodidla, mostní zábradlí, protidotykové zábrany, dopravní značení), rekonstrukci opěrné zídky, úpravu vodovodu a přeložky místního a dálkového kabelu ČD Telematika.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.