Investor: Herkul a.s., Obrnice 228, 435 21 Obrnice
Doba plnění: 01/18 - 12/18
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 2.979.340,86 Kč s DPH

Charakteristika stavby

Jedná se o provedení rektifikace poklopů a vpustí s výměnou poškozených vyrovnávacích prstýnků a osazení nových poklopů a mříží.