Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Doba plnění: 01/18 - 12/18
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 3.977.585,39 Kč s DPH

Charakteristika stavby

Jedná se provedení rektifikace poklopů a vpustí s výměnou poškozených vyrovnávacích prstýnků a osazení nových poklopů a mříží.