INSKY spol. s r.o.

Reference

Sanace mostů - I/8 Teplice

Investor ŘSD
Doba plnění 03/2017 – 09/2017
Zhotovitel Zhotovitel projektu
Objem Objem projektu

Charakteristika stavby

Stavba řeší opravu mostů ev.č. 8-049 1a2 ev.č. 8-050 1a2 a obnovu komunikace mezi mosty v navazujících úsecích. V celém úseku dojde k odfrézování obrusné vrstvy a pokládce nové živice. Oprava mostů spočívá ve zřízení nových elastických mostních závěrů, sanaci spodní stavby a sanaci krajních nosníků. U mostu ev.č. 8-049 navíc dojde k výměně železobetonových říms a osazení nového zábradelního svodidla. Celková délka úpravy komunikace je 671m.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.