Investor: ŘSD
Doba plnění: 03/2017 – 09/2017
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Stavba řeší opravu mostů ev.č. 8-049 1a2 ev.č. 8-050 1a2 a obnovu komunikace mezi mosty v navazujících úsecích. V celém úseku dojde k odfrézování obrusné vrstvy a pokládce nové živice. Oprava mostů spočívá ve zřízení nových elastických mostních závěrů, sanaci spodní stavby a sanaci krajních nosníků. U mostu ev.č. 8-049 navíc dojde k výměně železobetonových říms a osazení nového zábradelního svodidla. Celková délka úpravy komunikace je 671m.