Investor: Statutární město Ústí nad Labem
Doba plnění: 01/2017 - 06/2017
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Horní patro vykazuje nefunkční pojezdovou izolaci a zatékání vody do nižších podlaží. Oprava spočívá v odstranění degradované vrstvy betonu a její novou pokládku v minimálním spádu k odvodňovacím prvkům s obnovou pojezdové izolace, výměnu odvodňovacích vpustí a výměnu dilatačního závěrů, odstranění dlaždic na atice s výměnou za klempířské plechy.