Investor: Město Žatec, Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Doba plnění: 04/18 - 12/18
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 13.902.886,13 Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Předmětem plnění je novostavba sběrného dvora odpadů ve městě Žatec. Výstavba zahrnuje vybudování nové vodovodní přípojky spolu s kanalizací. Podlahu bude tvořit vyztužená betonová plocha na niž bude vystavěna konstrukce z lego bloků. Součástí objektu bude také provedení opěrných zdí a zastřešení objektu.