Investor: Obec Havraň, Havraň 11, 435 01 Havraň
Doba plnění: 04 - 08/18
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 3.469.998 Kč s DPH

Charakteristika stavby

Jedná se o vybudování novostavby sběrného dvoru odpadů. Součástí prací je zhotovení příjezdové komunikace, zpevněné manipulační plochy s plochou pro uložení velkoobjemových kontejnerů. Na ploše budou osazeny kontejnery a boxy na skladování jednotlivých druhů odpadů. Manipulační plocha a příjezdová komunikace bude ze zámkové dlažby. Objekt obslužné buňky je navržen jako jednopodlažní a je napojen na splaškovou kanalizaci.