INSKY spol. s r.o.

Reference

Sběrný dvůr odpadů obce Havraň

Investor Obec Havraň, Havraň 11, 435 01 Havraň
Doba plnění 04 - 08/18
Zhotovitel INSKY spol. s.r.o.
Objem 3.469.998 Kč s DPH

Charakteristika stavby

Jedná se o vybudování novostavby sběrného dvoru odpadů. Součástí prací je zhotovení příjezdové komunikace, zpevněné manipulační plochy s plochou pro uložení velkoobjemových kontejnerů. Na ploše budou osazeny kontejnery a boxy na skladování jednotlivých druhů odpadů. Manipulační plocha a příjezdová komunikace bude ze zámkové dlažby. Objekt obslužné buňky je navržen jako jednopodlažní a je napojen na splaškovou kanalizaci.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.