INSKY spol. s r.o.

Reference

Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem - I. a II. etapa

Investor Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem
Doba plnění 04/2004 - 05/2006, 10/2006 - 07/2008
Zhotovitel INSKY spol. s r.o.
Objem I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa realizováno cca 50,7 mil. Kč (v období 09/2005 - 09/2006) z cca 400 mil. Kč celkem

Charakteristika stavby

Objekt SPU je projektován a realizován jako dostavba stávajícího areálu České pošty, s.p. Je rozdělen na dvě samostatné etapy, které obsahují nové objekty pro rozšíření provozu stávajícího dopravního závodu, novostavbu administrativně - provozního komplexu pro zpracování poštovních zásilek, čerpací stanici PH, myčku automobilů, vrátnici, komunikace, objekt ČOV včetně technologie, inženýrské sítě, oplocení a sadové úpravy. Část areálu je přístupná veřejnosti pro podej hromadných zásilek na podací poště.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.