Investor: Obec Staré Křečany
Doba plnění: 06/20 - 12/20
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 7,9 mil.

Charakteristika stavby

Jedná se o vybudování sběrného dvora v místě stávající soukromé dílny. Bude postavena ocelová hala na dotřídění odpadu, přístřešek na otevřené kontejnery a asfaltová plocha s rozmístěnými kontejnery na různé druhy odpadu. Celý areál bude oplocený.