INSKY spol. s r.o.

Reference

Stavební úpravy komunikace Malá Hradební v Ústí nad Labem

Investor Statutární město Ústí nad Labem
Doba plnění 2006 - 2009
Zhotovitel INSKY spol. s r. o.
Objem cca 163,07 mil. Kč bez DPH

Charakteristika stavby

Předmětem stavby bylo vyvýšení a rekonstrukce stávající komunikace Malá Hradební v délce 412m včetně realizace 2 mostních železobetonových objektů o rozpětí 12 a 8m (v ceně 17,97 mil. Kč a 14,372 mil. Kč bez DPH). Součástí stavby byla dále výstavba ŽB monolitické zdi o délce 163m a výšce 1,2 - 6,5m a dále přeložky inženýrských sítí - vodovodů DN 500-700, kanalizace DN 500, STL plynu DN 300 a přeložky kabelů.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.