Investor: Město Chabařovice
Doba plnění: 10/2017- 08/2018
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 16.677.551,41 Kč s DPH

Charakteristika stavby

Předmětem jsou stavební úpravy spojené se změnou užívání zadní přistavěné části objektu Husova náměstí 1. V první fázi byla zdemolována přístavba. Po kompletním vybourání interiérů přistavěné části budou provedeny nové dispozice tří ordinací a jednoho komerčního prostoru. Budou osazena nová okna a vstupní dveře, provedeny podlahy, zateplení a nová fasáda. Součástí zakázky je i rekonstrukce ploché pochozí střechy, nová dešťová kanalizace a zámková dlažba kolem objektu.