Investor: Krajské ředitel. Policie Ústeckého kraje
Doba plnění: 11/17 - 30.6/2018
Zhotovitel: INSKY spol. s.r.o.
Objem: 8.295.021,00 Kč s DPH

Charakteristika stavby

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou novostavbu s valbovou střechou. Objekt bude sloužit jako přístavba pro zásahovou jednotku a bude založen na základových pásech. Betonová podlahová deska bude z betonu a vyztužena sítí. Objekt bude napojen na splaškovoua dešťovou kanalizaci.