Investor: TOPSPED s.r.o. Děčín
Doba plnění: 02/2002 - 06/2002,2003 06/2004 - 11/2004
Zhotovitel: INSKY spol. s r. o.
Objem: cca 25,68 mil. Kč

Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu objektů z opláštěné ocelové konstrukce s jeřábovou dráhou. Stavba byla založena na neúnosném terénu, bylo nutné vybudovat betonové piloty a betonovou základovou desku. Vzhledem k účelu skladování ocelových svitků je zde zhotovena betonová podlaha s vysokou nosností.