INSKY spol. s r.o.

Reference

Zajištění havarijního stavu op zdi Sebuzín

Investor SÚS Ústeckého kraje
Doba plnění 10/2016 – 5/2017
Zhotovitel Zhotovitel projektu
Objem Objem projektu

Charakteristika stavby

Oprava zdi v zastavěné oblasti spočívá v odtěžení zeminy v rubové části zdi s zajištěním stavební jámy zemními kotvami, kari sítěmi a stříkaným betonem, nově vybetonovaným základem, prostým dříkem a novou římsou s novým zádržným systémem. V návaznosti na opravu je nutné přeložit místní vodovodní řad, NN a VO. Celková oprava zdi je cca 15m.

+420 475 258 031, +420 475 258 089

INSKY spol. s r.o.

Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem (Ukázat na mapě)

IČ: 00671533 DIČ: CZ00671533

+420 475 258 031, +420 475 258 089

insky@insky.cz

Stavební firma

Jsme stavební firmou s dlouholetými zkušenostmi a praxí v oboru stavebnictví a pozemních staveb. Firma byla založena v roce 1990 v Ústí nad Labem. Jsme firmou střední velikosti s širokým spektrem specializací.