Investor: SÚS Ústeckého kraje
Doba plnění: 10/2016 – 5/2017
Zhotovitel: Zhotovitel projektu
Objem: Objem projektu

Charakteristika stavby

Oprava zdi v zastavěné oblasti spočívá v odtěžení zeminy v rubové části zdi s zajištěním stavební jámy zemními kotvami, kari sítěmi a stříkaným betonem, nově vybetonovaným základem, prostým dříkem a novou římsou s novým zádržným systémem. V návaznosti na opravu je nutné přeložit místní vodovodní řad, NN a VO. Celková oprava zdi je cca 15m.