Investor: Statutární město Děčín
Doba plnění: 04/2010 - 03/2012
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: cca 149,6 mil. Kč

Charakteristika stavby

Vrchlického ulice - Děčín - červenec 2010 - červen 2011

Předmětem stavební zakázky je rekonstrukce části historického objektu zámku v Děčíně, který je zapsanou kulturní památkou starší 200 let.

Součástí provádění bylo kromě realizace běžných bouracích a stavebních prací také zajištění odborné restaurátorské práce na interiérech a venkovních fasádách budovy, statické zajištění části objektu, obnova historických a kamenných prvků, obnova střešního pláště, provedení izolací proti vlhkosti a izolací tepelných, částečná obnova interiéru a provedení prací ve všech odbornostech inženýrských sítí a to jak vnitřních tak venkovních.