Investor: Viamont DSP a.s.
Doba plnění: 07/2003 - 11/2004
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
Objem: 178 mil. Kč

Charakteristika stavby

Tato stavba proběhla v rámci zlepšení dopravní situace v městě Ústí nad Labem směrem k nové budované dálnici D8. Přemostění (konzola) byla zakládaná pod niveletu vodního toku Bíliny. Celá konzola je vysutá nad řeku Bílinu a předpjatá ocelovými lany (táhly).