REKO silnice II/227,II/225 hranice Stř.kraj hr-Žatec, most SO 201 Holedeč

REKO silnice II/227,II/225 hranice Stř.kraj hr-Žatec, most SO 201 Holedeč

Jedná se realizaci rekonstrukce stávajícího mostu kde bude demontováno stávající zabezpečovací zařízení a  svodidla.

Prohlédnout referenci »
Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební

Jedná se o rekonstrukci komunikace části ulice Velká Hradební a části ulice Pařížská.

Prohlédnout referenci »
Parkovací dům pod Mariánskou skálou - oprava, sanace pojízdné střechy

Parkovací dům pod Mariánskou skálou - oprava, sanace pojízdné střechy

Jedná se o kompletní realizaci povrchové úpravy a odstranění stávající cementové štěrky a nesoudržné vrstvy betonu z celé plochy střechy a nájezdové rampy.

Prohlédnout referenci »
Oprava ploch ZŠ Nová a ZŠ České Mládeže UL

Oprava ploch ZŠ Nová a ZŠ České Mládeže UL

Jedná se o vybourání stávajících nevyhovujících vrstev parkovacích ploch dvou základních škol v Ústí nad Labem a realizace nových.

Prohlédnout referenci »
Most ev. č. 25841 - 2 Kojetice

Most ev. č. 25841 - 2 Kojetice

Most převádí komunikaci III. Třídy č. 25841 přes Kojetický potok.

Prohlédnout referenci »
Chodník Hněvice - Račice

Chodník Hněvice - Račice

Předmětem této zakázky je novostavba chodníku pro pěší v extravilánu obce Hněvice podél silnice III/24050.

Prohlédnout referenci »
Sanace střechy - parkovací dům Ústí n/L

Sanace střechy - parkovací dům Ústí n/L

Horní patro vykazuje nefunkční pojezdovou izolaci a zatékání vody do nižších podlaží.

Prohlédnout referenci »
Oprava kamenné zdi Neštědice

Oprava kamenné zdi Neštědice

Jedná se o lokální výspravu kamenné opěrné zdi.

Prohlédnout referenci »
Čížkovice - oprava propustku

Čížkovice - oprava propustku

Stávající propustek již neplnil svojí funkci. Oprava je navržena za provozu na komunikaci I/15, kde provoz bude řízen semafory po polovinách.

Prohlédnout referenci »
Penzion Třebívlice

Penzion Třebívlice

Jedná se rekonstrukci stávajícího objektu za účelem vytvořit zde ubytovací kapacity pro turistiku a agroturistiku.

Prohlédnout referenci »