Most Dr. E.Beneše Ústí nad Labem - ochranné sítě

Most Dr. E.Beneše Ústí nad Labem - ochranné sítě

Z důvodu špatného stavu mostovky (degradovaného betonu) je nutné osadit ocelové rámy s výplní z tahokovu s oky 30/30 s PKO nad komunikaci I/30 a účelovou komunikaci do podzemních garáží k zamezení pádu betonů na tyto komunikace.

Prohlédnout referenci »
Sanace mostů - I/8 Teplice

Sanace mostů - I/8 Teplice

Stavba řeší opravu mostů ev.č. 8-049 1a2 ev.č. 8-050 1a2 a obnovu komunikace mezi mosty v navazujících úsecích.

Prohlédnout referenci »
Zajištění havarijního stavu op zdi Sebuzín

Zajištění havarijního stavu op zdi Sebuzín

Oprava zdi v zastavěné oblasti spočívá v odtěžení zeminy v rubové části zdi s zajištěním stavební jámy zemními kotvami.

Prohlédnout referenci »
Komunikace Lovochemie

Komunikace Lovochemie

Jedná se zhotovení konstrukčních vrstev komunikace s finální betonovou pojezdovou plochou, vybudování uličních vpustí, osazení obrubníků a zhotovení dopravního značení.

Prohlédnout referenci »
Modernizace fotbalového stadionu Domažlice, Přeštice

Modernizace fotbalového stadionu Domažlice, Přeštice

Jedná se rekonstrukci stávajícího zázemí stadionu, výměna TZB a úpravu/revitalizaci hrací plochy.

Prohlédnout referenci »
Hala NYYLO

Hala NYYLO

Jedná se výstavbu logistického centra s administrativní budovou a manipulační zpevněnou plochou.

Prohlédnout referenci »
Protipovodňová opatření Lovosice

Protipovodňová opatření Lovosice

Účelem této akce je správa a zajištění funkce protipovodňových opatření.

Prohlédnout referenci »
Mateřská škola Dobřín

Mateřská škola Dobřín

Obec Dobřín se vzhledem ke svému demografickému vývoji rozhodla zřídit pro své občany mateřskou školku s kapacitou 30 dětí.

Prohlédnout referenci »
Transformace ÚSP Lobendava - rekonstrukce objektu v ulici U Stadionu 1425/3, Rumburk

Transformace ÚSP Lobendava - rekonstrukce objektu v ulici U Stadionu 1425/3, Rumburk

Stavba se nachází v Rumburku v ulici U Stadionu 1425/3, k.ú. Rumburk.

Prohlédnout referenci »